GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  ÂN THI

Email:  c0baisayat.hungyen@moet.edu.vn

Điện thoại:02216550063

1. Mô hình hoạt động: Chất lượng cao.

2. Đội ngũ giáo viên: Nhà trường có 21 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trong đó BGH có 3 người, giáo viên là 17 người, nhân viên y tế kiêm kế toán 01 người, 100% CB, GV, NV có trình độ đạt chuẩn trở lên; trong đó đạt chuẩn là 4/21 đạt tỷ lệ 19%, trên chuẩn là 17/21 đạt tỉ lệ 81%, Thu nhập của CB, GV, NV tương đối ổn định (100% CB, GV, NV trong biên chế) số CB,GV,NV được hưởng thâm niên nhà giáo 16/21 người. CB, GV, NV trong toàn trường nhiệt tình, yêu nghề, có ý thức tổ chức kỷ luật, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nhà trường hết sức quan tâm đến GD đạo đức nghề nghiệp, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho CB, GV, NV coi trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, công bằng, công khai trong quản lí.

3. Mục tiêu đào tạo: 
- Xây dựng nhà trường thành một đơn vị giáo dục chất lượng cao phù hợp với tinh thần số 07 của Sở Giáo dục về việc phát triển giáo dục trình độ chất lượng cao.
- Giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức và trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động, sáng tạo, ý chí vươn lên và khả năng thích ứng cao.

4. Phương châm giáo dục: 
- Quan tâm giáo dục toàn diện: kết hợp giáo dục kiến thức chuẩn với coi trọng giáo dục đạo đức, rèn luyện kĩ năng thực hành, kĩ năng sống, tổ chức các hoạt động giáo vui chơi  
- Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh: Khơi dậy và hun đúc cho mỗi ý tưởng sáng tạo, mỗi khả năng tiềm ẩn của các em, tăng cường khả năng thuyết trình, làm việc độc lập, làm việc theo nhóm để mỗi học sinh được thành công trong học tập và cuộc sống.
- Quan tâm đến vấn đề tâm lý học đường thông qua việc phối hợp với các trung tâm tư vấn tâm lý giáo dục giúp các em học sinh có tâm thế học tập thân thiện, tự tin, thoải mái và hiệu quả.

5. Phương thức hoạt động của trường: 
* Hoạt động dạy và học:
- Thực hiện phương pháp giáo dục và dạy học tiên tiến với sự hỗ trợ tối ưu của trang thiết bị hiện đại. Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy và đào tạo phù hợp với mô hình đào tạo chất lượng cao; B
- Tổ chức học bán trú hai buổi với chương trình tăng cường nâng cao, với sự quản lý kỉ luật nghiêm túc, nề nếp, quy củ.
* Hoạt động giáo dục toàn diện:
- Thực hiện các Kế hoạch
- Chương trình theo hướng dẫn của nhiệm vụ năm học các ngàyhội , ngày lễ lớn trong năm, sinh hoạt chủ đề...

Ban giám hiệu Trường Mầm non Bãi Sậy